Posted on

Vet mer om Elektrikerförbundet när du vill bli elektriker

Vet mer om Elektrikerförbundet

Har du en befintlig eller stundande karriär som elektriker i Stockholm? Om du vill gå med i facket kan Elektrikerförbundet vara ett alternativ. De organiserar anställda inom el över hela landet, och ett medlemskap kommer med en rad olika förmåner. Om du funderar på att gå med finns det ett par saker som kan vara bra att känna till. Till exempel:

Det här får du rätt till som medlem

Den elektriker som går med i förbundet har rätt till en rad olika tjänster och förmåner för medlemsavgiften. Till exempel:

 • Rådgivning och hjälp med förhandling som rör arbetet och lönen.
 • Juridisk assistans.
 • En större möjlighet att, tillsammans med kollegorna, påverka arbetsplatsen.
 • Facklig utbildning och möjligheten att delta i kurserna under betald arbetstid.
 • Försäkringar av olika slag.

De betonar att den som är medlem själv är med och driver frågor i den grad som är önskvärt hos medlemmen själv. Det finns möjlighet för alla medlemmar att påverka vilka frågor som ska drivas, såväl inom som utanför förbundet.

Det här jobbar de för

För fackavgiften stödjer du förbundets verksamhet, som till stor del består av att driva olika frågor. De frågor som drivs är bland annat:

 • Förbättrad övertids- och OB-ersättning.
 • Goda arbetstider.
 • God arbetsmiljö.
 • En mycket god tjänstepension.
 • Högsta möjliga lön genom god ackordslista.
 • Trygga villkor för anställning.
 • Villkoren kring semestersättning, restidsersättning samt reseersättning.

Den som studerar till elektriker stockholm kan gå med gratis, givet att studierna sker på gymnasiet. Annars gäller varierande priser beroende på om du jobbar, är arbetslös, sjukskriven eller pensionär, till exempel.

De här försäkringarna kan de erbjuda

Som i de flesta fackförbund erbjuds du ett antal försäkringar om du går med i Elektrikerförbundet. Till exempel ingår hemförsäkring (med reseförsäkring), olycksfallsförsäkring på fritiden, inkomstbortfallsförsäkring och juristförsäkring.

Värderingarna

På Elektrikerförbundets hemsida finns en undersida som heter ”Våra värderingar”. Där möts man av rubriken ”Våra värderingar – kamratförklaring”. I ingressen står det att de bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde. De hävdar att de har stängt dörrar om ojämlikheter och orättvisor, sam ett synsätt att en del människor skulle stå i med mössan i hand inför andra personer som anses ”finare”

Internationell verksamhet

På deras hemsida kan man läsa att de jobbar med internationell verksamhet på ett flertal olika sätt. De nämner att de för tillfället gör satsningar på att organisera elektriker över hela världen.

Så mycket kostar det

För den elektriker som är anställd på en firma med kollektivavtal, betalas en procentuell av del av lönen till facket. Den delen är på 1,9 procent. Procentsatsen kan dock variera något, beroende på vilket avtal firman har skrivit på. Går du till exempel på Installationsavtalet betalar du också en halv procent i ackordskontrollavgift. Om företaget inte har något så betalar du en fast avgift på 680 kronor i månaden. Om du arbetar på en firma där avtalsteckning pågår så kostar det istället 280 kronor i månaden.

Om du är pensionär, sjukskriven eller student så gäller andra priser. Om du studerar och inte får någon lön så betalar du in 410 eller 280 kronor i månaden.